Wat was de BB?

BB staat voor bescherming bevolking en is een onderdeel van de civiele verdediging. Civiele verdediging is een reeks niet militaire maatregelen voor het in stand houden van de samenleving in geval van oorlog of omstandigheden die daaruit voorkomen.

De BB is, als organisatie, opgericht in 1952. De tweede wereldoorlog was voorbij en de koude oorlog begon. Men had behoefte aan een organisatie die kon helpen te voorkomen dat de samenleving ontwricht zou raken bij een oorlogssituatie. Vanaf 1953 werden mensen geronseld om als vrijwillger te dienen bij de BB.
De BB had diverse takken zoals brandbestrijding, een reddingsteam, een medisch team en een ondersteunend team. Een ander doel was de bevolking voor te lichten over hoe ze zichzelf konden beschermen bij calamiteiten.
De BB hield bij de bouw van metrostations, parkeergarages en viaducten ook rekening met een oorlogsdreiging en bouwde in die tijd ook schuilkelders mee om de bevolking te kunnen opvangen.

Rond 1959 had men het idee dat een derde wereldoorlog ook wel eens uitgevochten zou kunnen worden met atoomwapen, biologische of chemische wapens. De bunkers, zoals de commando posten, die vanaf toen gebouwd werden moesten hier tegen bestand zijn. Er werd ook een ABC dienst opgericht wat staat voor atoom, bacteriologisch en chemisch. Deze dienst moest bij een aanval van deze aard kunnen bepalen waar de aanval plaats had gevonden, hoe zwaar deze was en wat de gevolgen hiervan waren. Op grond van die gegevens kon het BB commando beter bepalen wat de vervolg akties moesten gaan worden, welke mensen waar ingezet konden worden en hoelang mensen nog ingezet konden worden.

Inmiddels waren er 170.000 mensen aktief en waren er meer nodig mede door toevoeging van de ABC diensten. Aangezien er niet meer mensen beschikbaar waren als vrijwilliger werd en een verplichting ingesteld; mensen die niet in militaire dienst hoefden werden opgeroepen te dienen bij de BB. Dit leverde overwegend weinig gemotiveerde mensen op mede omdat de BB geen erg positieve naam had. De reden voor het image kan ik me persoonlijk niet goed voorstellen overigens maar ik heb die tijd ook gemist.
Het aantal BB-ers in deze tijd was ongeveer 270.000

Rond 1985 wordt de BB opgeheven omdat een oorlogsdreiging niet echt meer aanwezig is en zijn taken worden deels overgenomen door de regionale brandweer.
Omdat de dreiging ook daadwerkelijk achterwege bleef bleek dit een gunstige beslissing.
zoals gezegd nam de brandweer een deel van de taken over zoals het redden en opvangen van mensen bij calamiteiten en het verzorgen van de communicatie tussen verschillende diensten en bestuursorganen.

Inmiddels zien we toch dat er bij overheden weer meer aandacht wordt besteed aan mogelijke calamiteiten door het opzetten van rampenteams die voornamelijk zorgen voor een juiste communicatie tussen verschillende partijen. Hierin wordt niet meer primair gedacht aan calamiteiten die voortkomen uit een oorlogssituatie maar meer naar rampen als overstromingen of grote branden (een ontploffende tankwagen in een stad bijvoorbeeld of een ongeluk bij een chemische fabriek), zaken die het gewone maatschappelijke leven flink kunnen ontwrichten maar waar we niet zo veel bij stilstaan omdat ze zelden plaatsvinden.