De bunker is gebouwd in een dijk, de goejanverwelledijk. Dit is gedaan omdat de muren dan minder dik hoeven te zijn omdat een schokgolf zich in het grondwater veel heftiger voorplant dan boven het grondwater.
De muren zijn van 40 cm dik gewapend beton en het dak 1 meter dik. De binnenmuren beperken zich tot 25 cm dikte. De toegang bevat enkele bochten om het binnendringen van gamma straling tegen te gaan. De bunker bestaat uit een bovengronds gebouwtje met een zogenaamd plofdak, een dak dat ontploffingen van aanslagen opvangt, dan een trap naar beneden gevolgd door een eerste, zware en luchtdichte deur. Hierna volgt een bocht en dan een tweede even zware deur. Hierna volgt een entree ruimte met douches en een luik om eventueel radio actieve kleding door af te voeren. Na het douchen, in geval van besmetting, kan met door een derde deur de bunker betreden.

De bunker bevat meerdere ruimtes zoals onder andere een kantine, een commando ruimte, een communicatieruimte, de radiokamer en twee slaapvertrekken met sanitair. Verder is er een ruimte voor de luchtbehandeling en het aggregaat.
Diagonaal tegenover de ingang is er een ontsnappingsluik met schacht om de bunker in geval van nood te kunnen verlaten.

Onder de bunker bevinden zich tanks voor de opslag van schoon water en vuil water en twee dieseltanks van samen 10.000 liter voor het aggregaat. Onder is eigenlijk een verkeerde benaming want de tanks maken echt deel uit van de bunker.

De bunker wordt door de luchtbehandeling continue op een overdruk gehouden om het binnendringen van gassen tegen te gaan. De luchtbehandeling is voorzien van een noodsysteem dat lucht filtert via een zandfilter en een koolstoffilter en dat bij uitval van de motor ook nog kon werken met behulp van vier fietsen..

De bunker heeft behalve leidingwater ook de beschikking over een eigen pomp die water van grote diepte oppompt en een noodwatertank van 3000 liter.

Het noodaggregaat bestaat uit een daf dieselmotor (vrachtwagenmotor) gekoppeld aan een generator. gezien de grootte van de motor en de maat van de deuren moet de motor in het gebouw zijn opgebouwd.
De motor heeft wel een radiator en ventilator maar door het gebrek aan rijwind wordt de radiator extra gekoeld met leiding- of bronwater.

Op de diverse pagina's zijn foto's te zien van de bunker zoals hij nu (2006) is. Helaas zijn delen van het interieur verloren gegaan in een tijd dat de bunker als opslag gebruikt werd. Met name de communicatieruimte en de slaapvertrekken hebben hieronder te lijden gehad. De luchtbehandeling is nog helemaal intakt en is ook nodig om de lucht leefbaar te houden. Het noodaggregaat is ook nog helemaal intakt en de diesel start met een druk op de knop. helaas zijn de dieseltanks onlangs (2005) leeggepompt (waren nog helemaal vol) en volgespoten met schuimbeton door de milieuinspectie die geen goede wanddiktemeting konden doen. Heel jammer dat ze te weinig van bunkers afweten want dan hadden ze geweten dat de tanks binnen de bunker zelf lagen en daarom niet onderhevig zijn aan weersinvloeden en dus niet onbetrouwbaar waren of konden lekken. Toch zonde van een mooi stukje erfgoed dat zo onnodig beschadigd is geraakt.

Dit soort bunkers werden volgens een vast ontwerp gebouwd. De grootste ruimte is in het midden en daarom heen bevinden zich kleinere ruimtes. De kleinste ruimtes zijn zoveel mogelijk aan de buitenrand gehouden om zoveel mogelijk stevigheid te geven.

Een plattegrond was nog niet digitaal voor handen maar ik heb een bestaande plattegrond verkleind en digitaal overgetrokken. Deze tekening is dus vrijwel helemaal in verhouding al is de schaal nu niet bekend.